//////

Nieoficjalna strona miłośników legendarnego zespołu i muzyki

Metallica Fansite

Luty 13th, 2015 at 4:25 am

PROPOZYCJE ZAJĘĆ

Prezentowane propozycje zajęć podają tylko ogólne grupy problemów, które mogą być inspiracją do pracy twórczej z różnymi grupami wiekowymi. Muszę zaznaczyć, że przyjmuję rozumienie formy muzycznej, jako „dźwiękowej postaci dzieła (brzmienie, tempo w jakim utwór jest wykonany, dynamika — głośność), pomijając znaczenie stosowane np. w nauce form muzycznych (forma sonaty, fugi itp.). Podkreśliłam, że funkcją muzyki jest rozbudzanie różnorodnych i bogatych odczuć, a plastyki wyrażanie tych przeżyć kolorem — nastrój muzyki (funkcja ekspresyjna koloru), linią, układem kompozycyjnym, formą — jej kształtem brzmienia, tempa, dynamiki muzyki”.Istotne w nowych doświadczeniach twórczych uczestników tego typu zajęć jest użycie warsztatu plastycznego, jego środków wyrazu, jakże odmiennych od środków muzycznych.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 4:07 am

POD WPŁYWEM OCEN

Pod wpływem uwag i ocen wypowiadanych przez współodbiorców dzieci często zmieniają swoje opinie o utworze. Świadczy to, że są one skłonne liczyć się ze zdaniem innych, głównie nauczyciela i rówieśników.Daje się również wyraźnie zauważyć niesprawność komunikacyjną dzieci w zakresie wyrażania emocji i uczuć. W ich słowniku dominuje — co potwier­dziły już badania E. Polańskiego, H. Synowiec i innych— słownictwo konkretne, nazywające rzeczy, czynności, osoby nad leksyką abstrakcyjną przydatną do werbalizacji świata uczuć. Według D. Staniszewskiej-Saratowicz „dziecko szyb­ciej dojrzewa do przeżywania uczuć niż do budowania ich słownych sformuło­wań”. Badani próbowali więc tworzyć neologizmy — niezbyt udane —jak np. smutność, lub wyrazić swoje uczucia przy pomocy sformułowań o charakterze porównawczym, np. czują sią jakbym była królem; serce bije mi jak bąben (moc­no bije, wali); boją sią, bo są jakby grzmoty; czują łzy, które lecą po policzku.

 

comments Comments (0)    -
Luty 13th, 2015 at 3:59 am

PRZEŻYCIA ODBIORCY

Mówiąc o przeżyciach odbiorcy muzyki wychodzimy faktycznie poza sam utwór, do czegoś, co—jak zauważa R. Ingarden—już samo w sobie nie stanowi żadnego ze składników dzieła, lecz najwyżej do niego przynależy. Recepcja emo­cjonalna muzyki polega bowiem na transponowaniu treści muzycznych na teren uczuć, doznań i nastrojów, często nie mających wyłącznie muzycznego charak­teru.Odbiorca percypując utwór, rzutuje na niego własne stany emocjonalne. Trafnie ujmuje to H. Regner pisząc: „człowiek widzi siebie w muzyce, którą słyszy. Dlatego też nigdy nie odczuwamy muzyki identycznie”. Poza określonymi uczuciami i nastrojami utwór muzyczny może również wywoływać różne skojarzenia obrazowe — wyobrażenia, marzenia, nieraz dalekie od słuchanej muzyki.

comments Comments (0)    -
Luty 12th, 2015 at 4:37 pm

WOKÓŁ MUZYKI

 1. Należy wokół muzyki w środowisku szkolnym wytworzyć odpowiedni klimat, by wspólnie z kierownictwem szkoły i gronem pedagogów realizować cały proces kulturalnego kształcenia odbiorcy muzyki, a zarazem przygotowywać mło­dzież do pracy społecznej i organizatorskiej w zespołach muzycznych.Stopień zróżnicowania zainteresowań muzycznych młodzieży oraz stały ich rozwój wskazuje na to, iż nie można działalności wśród niej traktować jako mono­litycznej, lecz powinna być ona bardzo zróżnicowana. Poza tym należy w trakcie jej prowadzenia być stale wyczulonym na ciągłą wariabilność jej muzycznych zainteresowań.Mam nadzieję, że moje uwagi staną się choć w części przydatne dla nauczycieli wychowania muzycznego oraz tych wszystkich, na których spoczywa obowiązek edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
comments Comments (0)    -
Luty 12th, 2015 at 4:15 pm

RADOŚĆ OBCOWANIA

Muzyka zatem przez wszystkie przeszkody, które stoją jej w drodze, staje się w tych warunkach konieczną dźwignią i wielką szansą.Radość obcowania młodzieży z muzykąjest wielostronna, dlatego że powstaje w trakcie czynnego jej uprawiania w formie: wokalnej (śpiew), tanecznej (ruch przy muzyce), instrumentalnej {granie), percepcyjnej (słuchanie muzyki) i z moż­liwością wykorzystania techniki komputerowej.Umiejętność oddziaływania muzyką w czasie obecnym ma też znaczenie o    wiele szersze, bowiem muzyka zawiera treści uczuciowe i intencje programowe, dotyczące istotnych w życiu dziecka spraw, stanów czy nastrojów.

comments Comments (0)    -
Luty 12th, 2015 at 4:12 pm

CIĄŻENIE TRADYCJI

Jeszcze teraz daje się odczuć „ciążenie” tej tradycji. Istnieją jednak tendencje stawiania roli wychowania muzycznego apriorycznie. Tu i ówdzie chce się wyciągać proste wnioski z ankietowych rejestracji, dlatego też oddając przeszłości, co jej się słusznie należy, mu­simy na bazie odiedziczonych wartości sprawę muzyki dzieci i młodzieży postawić współcześnie. Wymaga to pracy opartej na doświadczeniach przeszłości oraz usamodzielnienia się w stosunku do tych doświadczeń i w zakresie problematyki i metodologii.  Nauczycielu ,Zwróć uwagę na młode pokolenie i na proces wprowadzenia go w krainę dźwięków, na budowanie ciągłości tradycji kulturowej, zabezpie­czenie tego, co do tej pory w muzyce zostało osiągnięte, jak równiel dbałość o  rozwój przyszłej kultury muzycznej.

comments Comments (0)    -
 • Marzec 2017
  P W Ś C P S N
  « Lut    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031